Vilkår for bruk

Bruk av betalingstjenesten Siru Mobile krever at du leser og godtar disse vilkårene for bruk av tjenesten.

De generelle vilkårene for bruk («Vilkårene») beskrevet i dette dokumentet skal gjelde under de forholdene som
en kunde («Kunden») er berettiget bruk av mobilbetalingstjenesten («Tjenesten») levert av Siru Mobile Ltd.
(«Tjenestetilbyderen») og all bruk av Tjenesten.


I tillegg til disse Vilkårene vil hver forhandler ha sine egne funksjonsspesifikke instrukser og regler som er
kundebindende. Forhandlerinstrukser og regler er tilgjengelig i forbindelse med betalingstjenesten.


Tjenestetilbyderen kan overføre sine kontraktsmessige rettigheter og/eller innskudd i tråd med disse Vilkårene,
enten helt eller delvis, til en tredjepart når som helst og uten varsel. Disse Vilkårene er gjeldende inntil noe
annet blir opplyst om. Tjenestetilbyderen forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. Dersom
brukeren ikke godtar endringer i vilkår, må brukeren slutte å bruke Tjenesten.


Tjenestetilbyderen forbeholder seg retten til å lage landsspesifikke forskjeller i Tjenesten.

Tjenesten er gjenstand for betaling.

1. TJENESTENS INNHOLD

Ved å bruke Tjenesten inngår du en kontraktsfestet avtale med Siru Mobile Ltd.

Tjenesten inkluderer tilrettelegging for mobilbetalinger på tjenesteytende nettsider. Tjenestetilbyderen leverer
Tjenesten slik den ser det hensiktsmessig.


Tjenestetilbyderen etterstreber å kontinuerlig utvikle Tjenesten og har rett til å når som helst justere Tjenesten
og disse Vilkårene.


Gjennom bruk av Tjenesten kan Kunden betale for tjenester han eller hun har bestilt gjennom nettsteder drevet
av Tjenestetilbyderens kunder. Betaling vil bli belastet i forbindelse med Kundens regningen for Kundens
mobilabonnement.

2. FAKTURERING AV BETALING OG BETALINGSVILKÅR

Den abonnementsspesifikke mobilbetalingsgrensen er tre hundre (300) euro per måned, eller den omtrentlig
tilsvarende summen i lokal valuta.

Summen av produkter som Kunden kjøper vil bli lagt til den neste mobiltelefonregningen.

Kostnader og refusjoner:

Kostnaden for Kunden består av prisen for produktet som betales for, teleoperatørens avgift og prisen på
tjenesten. Kundekostnaden kan variere med forhold som er uavhengige av Tjenestetilbyderen.
Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for avtaler som er inngått mellom Kunden og han eller hennes teleoperatør
og kostnadene operatøren belaster for bruk av Tjenesten.


Tjenestetilbyderen forbeholder seg retten til å videreselge fordringene. Tjenestetilbyderen påtar seg å
refundere uriktig belastede beløp som skyldes svikt fra Tjenestetilbyderens side og er ansvarlig for refusjon av
uriktig belastede beløp i inntil to (2) måneder etter betalingsoverføringen. Etter to måneder har gått fra
betalingen fant sted, overtar sluttbrukeren ansvaret for uriktig belastede beløp.


Kunderefusjonsretningslinjer:

Kostnaden for Kunden består av prisen for produktet som betales for, teleoperatørens avgift og prisen på
tjenesten. Kundekostnaden kan variere med forhold som er uavhengige av Tjenestetilbyderen.
Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for avtaler som er inngått mellom Kunden og han eller hennes
teleoperatør og kostnadene operatøren belaster for bruk av Tjenesten.Når en refusjon kan innvilges:


En kan bli refundert for en mislykket betaling kun ved fremleggelse av en fakturaspesifikasjon fra
teleoperatøren. For å kunne bli refundert trenger vi en fakturaspesifikasjon som viser hvor mye operatøren har
belastet for samtalen, når samtalen fant sted og hvilket nummer som har blitt belastet. Fakturaspesifikasjonen
sendes til adressen support@sirumobile.com eller per post til Siru Mobil sin fysiske adresse.


Refusjonen vil bli betalt via en bankoverføring til din konto. For å kunne gjennomføre overføringen trenger vi ditt
fulle navn, IBAN-kontonummer og din banks SWIFT-kode.Når en refusjon ikke kan innvilges:


Tjenestetilbyderen er ikke pålagt å gi refusjon i følgende situasjoner:

- du vil ikke kjøpe den digitale tjenesten eller produktet
- tjenesten møtte ikke dine forventninger
- du ombeste deg
- du kjøpte tjenesten eller produktet ved en feil

Vi anbefaler å ta kontakt med forhandleren dersom du ikke er fornøyd med produktet eller tjenesten du har
kjøpt.


Tjenestetilbyderen forbeholder seg retten til å videreselge fordringene. Tjenestetilbyderen påtar seg å
refundere uriktig belastede beløp som skyldes svikt fra Tjenestetilbyderens side og er ansvarlig for refusjon av
uriktig belastede beløp i inntil to (2) måneder etter betalingsoverføringen. Etter to måneder har gått fra
betalingen fant sted, overtar sluttbrukeren ansvaret for uriktig belastede beløp.


3. INNSAMLING AV INFORMASJON

Vi samler inn informasjon for å forbedre våre tjenester. Vi kan innsamle informasjon når du bruker Siru Mobile
sine betalingstjenester eller når du oppgir informasjon som del av vår identitetsverifikasjonsprosess. Vi kan
samle, men er ikke begrenset til å samle, følgende grunnleggende brukerinformasjon: ditt navn, telefonnummer
og epostadresse, i tillegg til å loggføre informasjon om spesifikke mobiltransaksjoner. Vi kan bruke denne
informasjon om deg til å tilby, vedlikeholde, beskytte og forbedre våre mobilbetalingstjenester, for å utvikle nye
tjenester og for å levere informasjon og kundestøtte som du kan etterspørre, inkludert tekniske opplysninger,
sikkerhetsvarsler, støtte og administrative meldinger. Vi kan også analysere informasjonen for å forbedre våre
tjenester.

Vi kan bruke den innsamlede informasjonen til å sende deg nyheter og informasjon om våre tjenester og for å
informere deg om våre produkter, tjenester, konkurranser og tilbud tilbudt av Tjenestetilbyderen.
Tjenestetilbyderen kan dele informasjonen du gir med tredjeparter. For eksempel: vi kan meddele informasjon til
myndigheter dersom det kreves i tilfeller av kriminell virksomhet.


4. KUNDENS RETTIGHETER OG PLIKTER

Bruk av Tjenesten krever at du retter deg etter disse Vilkårene og godtar bruken av dem.

Kunden meddeler at han/hun er av myndig alder og er innehaver av abonnementet som brukes i
betalingsoverføringene eller har tillatelse fra abonnementsinnehaver til å bruke det til mobil betaling. Kunden
påtar seg å bruke Tjenesten i tråd med lover, reguleringer og retningslinjer og regler for denne nettsiden.
Misbruk av Tjenesten er strengt forbudt. I tilfeller av misbruk vil Tjenestetilbyderen oppspore Kunden, begrense
Kundens tilgang til tjenesten og holde muligens stille brukeren rettslig ansvarlig for misbruket.

Kunden påtar seg å gi Tjenestetilbyderen sannferdige personopplysninger og annen informasjon som er relevant
ved bruk av Tjenesten. Kunden skal informere Tjenestetilbyderen om endringer som kan forekomme i disse
opplysningene. Tjenestetilbyderen behandler personopplysninger i tråd med EUs personverndirektiv.

Om nødvendig vil Tjenestetilbyderen gjøre en kredittsjekk på Kunden. Persondata sjekkes mot folkeregister.

Ulovlig bruk av tredjeparts abonnement, bruk av stjålne eller på andre måter ulovlig tilegnede abonnement eller
å oppgi uriktig informasjon til Tjenestetilbyderen er alle tilfeller som vurderes som misbruk av Tjenesten.

Tjenestetilbyderen vil avgrense bruk av Tjenesten dersom det er grunn til å mistenke at Tjenesten brukes i strid
med disse Vilkårene, spesielle vilkår, generelt god skikk eller lov. Brukeren (eller eieren av abonnementet som
brukes) er også ansvarlig for å betale Tjenestetilbyderen for skade som følge av brudd på Vilkårene eller lov.

5. TJENESTELEVERANDØRENS ANSVAR

Tjenestetilbyderen etterstreber å tilby en tjeneste av så høy kvalitet som mulig og er ansvarlig for
implementasjon og drift av mobilbetalingsløsningen.


Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade for klienten eller tredjeparter som følge av
feil som kan oppstå i Tjenesten.


Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for forstyrrelse av datakommunikasjon, forsinkede meldinger, tapte
meldinger, feilmeldinger, etc., uavhengig av om årsaken til forstyrrelsen er på grunn av teleoperatører,
overbelastet dataforbindelser, strømbrudd, maskinvaresvikt eller andre lignende grunner. Dette inkluderer
mindre feil i systemets brukbarhet. Kunden er ansvarlig for alle handlinger han eller hun har utført med eller
uten viten og Tjenestetilbyderen fraskriver seg alt ansvar.


Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for skade som resultat av en gudommelig intervensjon, uoverkommelige
hindringer eller lignende årsaker.

Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for feilinformasjon, skader, svikt eller forstyrrelser forårsaket av
forhandlerens nettside eller kvaliteten på forhandlerens tjenester.


Tjenestetilbyderen selger og leverer tjenester til forhandleren. Forhandleren er ansvarlig for tjenestens
funksjonalitet, løsninger og/eller produkter.


Tjenestetilbyderen kan ikke holdes ansvarlig for forhandlerens produkter, tjenester, funksjonalitet eller
lovmessige problemer. Dersom sluttbrukeren oppdager noen av de nevnte problemene, bes han eller hun å
informere Tjenestetilbyderen eller forhandleren.

6. RETTIGHETER

Tjenestens innhold og utseende er beskyttet av opphavsrett. Tjenestens innhold kan også inneholde varemerker
som er beskyttet av lov.


Eierskap av Tjenesten og alt opphavsrettsbeskyttet materiale og annen intellektuell eiendom forbundet med
innhold og programvare, tilhører Tjenestetilbyderen.


Tjenestetilbyderen er ikke ansvarlig for å ta vare på eller returnere til Kunden, materiale som han eller hun har
sendt til Tjenestetilbyderen.


7. VERN AV PERSONDATA

Tjenestetilbyderen opprettholder en kundedatabase med data som brukes for å
vedlikeholde og administrere kundeforhold. Tjenestetilbyderen så vel som bedrifter
og partnere som tilhører samme gruppe, har rett til å bruke disse data i tråd med det
som er tillatt under EUs personverndirektiv, som for eksempel direkte markedsføring.
Kunden samtykker at informasjon som omhandler han eller henne behandles i tråd
med EUs personverndirektiv.

8. GJELDENDE LOV

Lokal lov er anvendt i disse Vilkårene.

9. KONTAKTINFORMASJON

Landsspesifikk kontaktinformasjon kan finnes her.