Regler & Vilkor

För användningen av Siru Mobiles betalnings tjänst krävs det att du läser och accepterar dessa villkor.

De generella Regler och villkoren ("Regler för tjänsten") beskrivna nedan ska gälla för villkoren som kunden är berättigad att ha under användning av den mobila betalnings tjänsten producerad av Siru Mobile Ltd. och all användning av tjänsten.

I tillägg till dessa villkor för tjänsten, så har varje säljare sin egna funktions specifika instruktioner och regler som är bindande för kundbindande. Försäljarens instruktioner och regler är tillgängliga i anslutning till betalningstjänsten.

Tjänstens leverantör kan överföra deras kontrakt bindande rättigheter och/eller insättning enligt dessa regler och villkor antingen helt eller delvis till en tredje part utan förvarning. Dessa regler och villkor sätts i effekt utan skickad förvarning. Tjänstens leverantör förbehåller sig rätten att ändra reglerna utan förvarning. Om användaren inte håller med någon ändring i villkoren, så får användaren sluta använda tjänsten.

Tjänstens leverantör förbehåller sig rätten att skapa lands-specifika skillnader i tjänsten.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

1. Tjänstens innehåll

Igenom att använda tjänsten så finner du dig i en kontraktenlig relation till Siru Mobile Ltd.

Tjänsten inkluderar att tillåta mobila betalningar på webb sidor som erbjuder tjänsten. Tjänsteleverantören erbjuder tjänsten på ett sänt sätt den anser lämplig.

Tjänsteleverantören strävar efter att fortsatt utveckla tjänsten och har rätten att när som helst modifiera tjänsten och dess villkor.

Genom medlingen av tjänsten, så kan kunden betala för produkter eller tjänster han/hon har beställt igenom webbsidor underhållna av tjänsteleverantörens kunder. Betalning kommer ske i samband med kundens mobilräkning.

2. Faktureting av betalning och betaknings villkor

Prenumerations specifik mobil betalnings gränsen är tre hundra (300) euro per månad, eller den ungefärliga motsvarande summa i lokal valuta.

Summan av de produkterna kunden köper kommer bli adderad till den följande mobil räkningen.

Konstnader och återbetalningar

Kostanden för kunden består av priset för betald produkt, en telefon operatörs provision och kostnaden av tjänsten. Kundens kostnader kan variera av anledningar som är självständiga från tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för de villkoren mellan kunden och hans/hennes telefon leverantör och de kostnader de kan ta för användning av tjänsten. En kan få en återbetalning för en ej lyckad betalning men endast emot samtalsspecifikation. Samtalsspecifikationen ska skickas till adressen support@sirumobile.com eller via post till Siru Mobile’s fysiska adress.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att sälja fordringarna vidare. Tjänsteleverantören åtar sig att återbetala de inkorrekta kostnader som blir resultat av en miss från tjänsteleverantören och är ansvarig för att återbetala inkorrekta kostnader inom två (2) månader efter betalnings transaktionen. Efter det att två månader har passerat från transaktionen, tar slutanvändaren fullt ansvar för inkorrekta kostnader.

Kund återbetalnings policy

Kostnaden för kunden består av priset för the betalda produkten, telefon operatörens provision och kostnaden av tjänsten. Kundens kostnad kan variera på grund av anledningar som är självständiga från tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för överenskommelsens mellan kunden och hans/hennes telefon leverantör och kostnaderna de kan ha på användande av tjänsten.

När en återbetalning kan ges

En kan få återbetalning när du debiteras för en ej godkänd betalning. För att få en återbetalning behöver vi en samtals specifikation som visar hur mycket operatören har tagit betalt för samtalet, tiden för samtalet och vilket nummer som tagits betalt ifrån. Samtals specifikationen ska skickas till adressen support@sirumobile.com eller via post till Siru Mobile’s fysiska adress.

Återbetalningen kommer bli betald med en överföring till eran bankkonto. För återbetalningen behöver vi erat fulla namn, IBAN konto nummer och SWIFT koden för banken.

En återbetalning kan inte ges:

Tjänsteleverantören har ingen skyldighet att ge en återbetalning i följande situationer:

  • Du vill inte ha den köpta digitala tjänsten eller produkten
  • Tjänsten nådde inte dina förväntningar
  • Du har ändrat dig
  • Du köpte en tjänst eller produkt av misstag

Vi rekommenderar att du kontaktar försäljaren om du är missnöjd med den köpta produkten eller tjänsten.

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att sälja fordringarna vidare. Tjänsteleverantören åtar sig att återbetala de inkorrekta kostnader som blir resultat av en miss från tjänsteleverantören och är ansvarig för att återbetala inkorrekta kostnader inom två (2) månader efter betalnings transaktionen. Efter det att två månader har passerat från transaktionen, tar slutanvändaren fullt ansvar för inkorrekta kostnader

3. Insamling av information

Vi samlar in information för att förbättra våra tjänster. Vi kan samla in information du lämnar när du använder Siru Mobile’s betalningstjänst eller när du lämnar information som en del av vår identitet verifieringsprocessen. Vi kan samla in, men är inte begränsade till att samla in följande grundläggande användarinformation: ditt namn, telefonnummer och e-postadress, samt logga information om specifika mobila transaktioner. Vi kan använda information om dig för att ge, underhålla, skydda och förbättra våra mobila betaltjänster, för att utveckla nya tjänster och för att leverera all information och stöd du kan begära, inklusive tekniska meddelanden, säkerhetsvarningar, support och administrativa meddelanden. Vi kan också analysera informationen för att förbättra våra tjänster. ‘ Vi kan använda den insamlade informationen för att skicka nyheter och information om våra tjänster och för att informera dig om våra produkter, tjänster, tävlingar och kampanjer som erbjuds av tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören kan dela den information du lämnar till tredje part. Till exempel kan vi dela information till myndigheter, om efterfrågas i fall av brottslig verksamhet

4. Kundens rätt och skyldigheter

Användning av Tjänsten kräver att du uppfyller dessa villkor och godkänner deras användning.

Kunden förklarar att han/hon är myndig, innehavaren av abonnemanget som används i betalningstransaktionen, eller har tillstånd av teckningshållaren att använda den för mobil betalning. Kunden förbinder sig att användatjänsten i enlighet med lagar, uppförandekoder och regler på denna webbplats. Det är strängt förbjudet att missbruka tjänsten. I fall av missbruk, kommer tjänsteleverantören spåra kunden, begränsa kundens tillgång till tjänsten och eventuellt ställa användaren juridiskt ansvarig för missbruk.

Kunden åtar sig att tillhandahålla tjänsteleverantören de sanningsenliga personuppgifter och annan nödvändig information som är relevant vid användning av tjänsten. Kunden skall informera tjänsteleverantören om förändringar som kan behövas göras i dessa uppgifter. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Om det är nödvändigt, kan tjänsteleverantören kontrollera kundens kredit i kreditupplysningssystemet. Personuppgifter kontrolleras i befolkningsregistret.

Olaglig användning av tredjeparts abonnemang, användning av stulet eller olovligen förvärvat abonnemang eller lämna oriktiga uppgifter till tjänsteleverantören alla dessa skall anses missbruk av tjänsten.

Tjänsteleverantören kan då förhindra användning av tjänsten, om det finns rimliga skäl att misstänka att tjänsten används i strid med dessa användarvillkor, särskilda villkor, gott uppförande i allmänhet, eller lag. Användaren (eller ägaren av abonnemanget som används) är också skyldig att betala tjänsteleverantören för skador som orsakats av användning i strid med användarvillkoren eller lag.

5. Tjänsteleverantörens skyldigheter

Om tjänsteleverantören upptäcker tvivelaktigt beteende (t.ex. ofta förekommande nummerväxling), reserverar tjänsteleverantören rättigheten att begränsa eller spärra användningen.

Tjänsteleverantören strävar efter att erbjuda en tjänst av så hög kvalitet som möjligt och är ansvarig för genomförandet och driften av den mobila betalningslösning.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för direkt eller indirekt skada till kunden eller tredje part som orsakas av störningar eller fel som kan uppstå i tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för störningar i datakommunikation, fördröjning av meddelanden, förlorade meddelanden, felmeddelanden o.sv. Oavsett om störningen beror på teleoperatörer, överbelastade datakommunikation, strömavbrott, hårdvarufel, eller annan liknande orsak – detta omfattar mindre brister i systemets användbarhet. Kunden ansvarar för eventuella åtgärder som han/hon har gjort medvetet eller omedvetet och tjänsteleverantören frånsäger sig allt ansvar.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för skador orsakade av väder, oöverstigligt hinder eller motsvarande orsak.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för felaktighet, skador, fel eller störningar som orsakas av handlarens webbplats eller kvaliteten på handlarnas tjänster.

Tjänsteleverantören säljer och så levererar handlaren tjänsterna. Handlaren hålls ansvarig för funktionaliteten av tjänsten, lösning av problem och/eller produkten.

Tjänsteleverantören är inte till svars eller ansvariga för handlarens produkter, tjänster, funktionalitet eller juridiska frågor inom handlaren. Om slutanvändaren märker att något av nämnda frågor är bristfälligt så uppmanas slutanvändaren att informera tjänsteleverantören eller handlaren.

6. Rättigheter

Tjänsteinnehåll och utseende är upphovsrättsskyddat. Materialet i Tjänsten kan även omfatta skyddade varumärken.

Ägande av tjänsten och all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter avseende dess innehåll och programvara, tillhör tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att bibehålla eller returnera material till kunden, som han / hon har skickat till tjänsteleverantören

7. Data skydd

Tjänsteleverantören behåller en kund databas, vars data är använd för att bibehålla och administrera kund relationer. Tjänsteleverantören likaså företag och partners som tillhör samma grupp, har rätten att behandla datan i registret för syftet att använda enligt direktiv under data skydds lagstiftning, såsom direkt marknadsföring. Kunden accepterar att data angående han/henne är lagrad enlgt direktiv under nämnd lagstiftning.

8. Gällande lagstiftning

Lokal lagstiftning gäller för dessa användnings villkor.

9. Kontakt information

Lands-specifik kontakt information kan hittad här.

logo

Det är som en app, men bättre.

Copyright 2024 © sirumobile.com